Covid19 ja Ventilatsioon

Ventilatsioon on üks parim ennetav meede, mis COVID-19 viirusega nakatumise ennetamiseks on.

Viirus, piisknakkushaigus, hõljub meie ümber õhus. Praeguseks on teada, et viirus levib väljahingatavate suuremate piiskade ja väiksemate aerosoolide vahendusel, milles sisalduvad viirused püsivad aktiivsetena tunde, hõljudes õhus ja kandudes koos õhu liikumisega kümnete meetrite kaugusele. Järjest rohkem leidub tõestusi, et aerosool on siseruumides põhiline haiguse levitaja, sest sellise viiruse leviku viisi vastu ei ole abi ka kahemeetrise vahe hoidmisest.

Ventilatsiooni mitte kasutades muutub ruumide sisekliima väga kiiresti.

Kui reeglina räägiksime siinkohal kõrgest CO2 kontsentratsioonist, mis inimese üldist enesetunnet ja efektiivsust negatiivselt  mõjutab, siis praeguses pandeemiapaanikas tuleb teadvustada ja tähelepanu juhtida, et koos CO2 tasemega tõuseb siseruumides ka viirusosakeste kontsentratsioon, kui ruumis on või on olnud mõni viirusekandja. Tõhusaim vahend sellise küllastumise normaliseerimiseks ja minimeerimiseks on pikemas perspektiivis kontsentratsiooni alandamine õhujaotuse ja personaalse ventilatsiooni lahendustega. Ventilatsioonilahendused on parim insenertehniline meede õhu teel leviva viiruse tõkestamiseks. Toimiva ja tõhusa ventilatsiooni vajalikkust kinnitab 2.04.2020 majandus- ja taristuminister määrus nr8, millega reguleeriti ventileerimise ja tuulutamise täiendavaid nõudeid SARC-CoV-2 viiruse leviku tõkestamiseks ning TTJA on välja andnud sellekohase juhendi.

Loe juhendit siit