Millised on maasoojuspumba erinevad paigaldamise võimalused?

Maasoojuspump on kütteahendus, mis ammutab soojusenergiat veekogust, põhjaveest, maapinnast või soojuspuuraugust. Maasoojuspumpa on võimalik paigaldada nelja erineva lahendusega.

Otsustamaks, milline paigaldamise lahendus on just Teile sobilik, tuleb lähtuda maapinnast, maa-ala suurusest ning energiavajadusest.

Loe rohkem

Millised on erinevate soojuspumpade tööpõhimõtted ja millal kummagi kasuks otsustada?

Maasoojuspumbad ja õhk-vesi soojuspumbad on oma tööpõhimõttelt erinevad ning seda, mille järgi otsustada, millist soojuspumpa valida on samuti erinevaid faktoreid. Järgnevalt on toodud mõned faktorid, millele tasuks mõelda enne kui hakatakse endale soojuspumpa valima.

Loe rohkem

Soojuspumpade hoolduse vajalikkus

Küttesüsteemide järjepidev hooldus tagab seadmete pikaealisuse ning aitab olulisel määral kokku hoida raha – seda nii seetõttu, et järjepideva hoolduse tagajärjel väheneb avariide toimumise tõenäosus, kui ka seetõttu, et seadmed säilitavad pikema aja vältel töökindluse ning sellest tulenevalt tekib kokkuhoid ka küttekuludelt.

Loe rohkem
Lae juurde