Soojuspumpade hooldus – mida see sisaldab ja milleks see vajalik on?

Küttesüsteemide järjepidev hooldus tagab seadmete pikaealisuse ning aitab olulisel määral kokku hoida raha – seda nii seetõttu, et järjepideva hoolduse tagajärjel väheneb avariide toimumise tõenäosus, kui ka seetõttu, et seadmed säilitavad pikema aja vältel töökindluse ning sellest tulenevalt tekib kokkuhoid ka küttekuludelt.

Mida peab teadma õhk-vesi soojuspumba hooldamisest?

Soojuspumpade hooldus on tehnikutele üsna lihtne tegevus. Õhk-vesi soojuspumpa tuleb hooldada enamasti peamiselt kevadel ja sügisel. Hooldamine on oluline seepärast, et süsteem toimiks tõrgeteta ning, et ennetada tõrkeid ja lekkeid. Kui soojuspumbal on tekkinud lekkeprobleeme, siis on juba hilja ning sellisel juhul enam hooldusest ei piisa.

Hoolduse käigus teostatakse süsteemifiltrite ja ringluse toimivuse kontroll. Peale selle, mõõdetakse rõhku, tehakse kontrollteste ja katsetusi. Hoolduse viimaseks etapiks on manuaalne süsteemi kontrolltest. Kui soojuspump läbib edukalt testi, siis on soojuspump heas töökorras. Kui soojuspump ei jaksa manuaalset kontrolli läbida, siis on kuskil mingi rike, mis tuleb tuvastada ning parandada.

Mida peab teadma maasoojuspumba hooldamisest?

Maasoojuspumpa tuleb hooldada samuti aastas korra ning soovitavalt enne kütteperioodi algust. Nii nagu ka õhk-vesi soojuspumba puhul, tuleb ka maasoojuspumpa hooldada seepärast, et vältida ettenägematuid tõrkeid seadme töös. Mida varem probleem avastatakse, seda suurema tõenäosusega on võimalik seda parandada.

Maasoojuspumba hoolduse käigus kontrollitakse süsteemi ringlust, filtreid, 3D ventiili, sisemisi pumpasid ja mõõdetakse rõhku. Teostatakse samuti manuaalne kontrolltest ja vaadatakse kas kõik asjad toimivad nii nagu peab, et miski ei segaks seadme tööd.

Sinu soojuspump vajab hooldust? Lisaks soojuspumpade müügile pakume ka erinevate õhk-vesi soojuspumpade ja maasoojuspumpade täishooldust teenusena. Küsi täpsemat infot siit:

Küsi lisainfot